Địa chỉ: Thôn Hàng Cơm
Điện thoại: 0989708383
Điện thoại di động: 0989708383
Hotline: 0989708383
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG MN VIỆT LẬP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM HỌC 2020- 2021

Căn cứ hướng dẫn số 302/HD-PGD&ĐT-CĐGD ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT huyện Tân Yên về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị CBCC, VC năm  học 2020- 2021.

Trường mầm non Việt Lập đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội Nghị CBCC, VC năm học 2019- 2020 , chỉ tiêu thi đua và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021. Hội nghị tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Đồng thời đưa ra nghị quyết góp phần nâng cao chất lượng hoạt động CSGD của nhà trường.

        Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Đại- PCTHĐND cùng các đ/c trưởng các ban nghành đoàn thể xã Việt Lập, các đ/c Ban đại diện CMHS cùng 56 CBGVNV trường MN Việt Lập.

       Hội nghị được tiến hành theo hướng dẫn số 302/HD-PGD&ĐT-CĐGD HD về việc tổ chức HNCBCCVC năm học 2020-2021; cụ thể như sau:

1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1.1. Thông báo số lượng và thành viên đại biểu có mặt, vắng mặt

1.2. Thông báo tóm tắt chương trình Hội nghị

1.3. Phổ biến nội quy, quy chế Hội nghị

1.4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đoàn chủ tịch

1.5 Giới thiệu thư ký

2.  NỘI DUNG HỘI NGHỊ

2.1. Đ/c Hiệu trưởng báo cáo kiểm điểm việc thực hiện NQ HN CB viên chức NH 2019- 2020, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch NH 2020- 2021;  

2.2. Đ/c  PHT- CTCĐ  lên báo cáo tổng hợp kết quả HN CBVC ở các tổ và những đề nghị của CBGV, NV trong trường và kết quả đăng ký các danh hiệu thi đua NH 2020-2021.

Ngày 30 /9/2020 tr­ường MN Việt Lập tổ chức họp phiên trù bị HNCBCC,VC năm học 2020-2021.

Thành phần triệu tập : 4 tổ chuyên môn gồm: 57 /57 đ/c CBGV trong toàn tr­ường

Có mặt  55/ 57 đ/c ( vắng 2 đ/c: NTS)

Sau khi nghe đ/c Hiệu trư­ởng thông qua bản báo cáo kiểm điểm thực hiện NQ HNCBGV năm học 2019-2020; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 mà BGH đã thống nhất xây dựng. Đã có 15 ý kiến đóng góp của các đ/c CBGV đại diện trong 4 tổ chuyên môn về các lĩnh vực hoạt động CSGD trẻ, việc XDKHGD các độ tuổi, công tác đảm bảo an toàn cho trẻ, việc thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19. thực hiện “nhiệm vụ kép” Vừa duy trì kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học, vừa tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về các giải pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học, việc thực hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử, việc XD và SD MT lấy trẻ làm trung tâm, việc PGD giao 3 mô hình điểm đó là trường mô hình điểm  trường học  xanh- sạch- đẹp- an toàn; Mô hình điểm vườn rau sach, vườn cây ăn quả cho bé; Mô hình điểm về bếp ăn bán trú; về tăng cường bổ xung  CSVC ( XD khu vui chơi trải nghiệm cho trẻ, trồng cây xanh, vẽ tranh tường, may rèm cửa, tham mưu xây mới 4 phòng học, các phòng chức năng khu Ngọc Trai;...), về UD và SDCNTT vào HĐ giảng dạy, đặc biệt là việc xây dựng và thiết kế giáo án Eleaning; việc đăng bài trên trang Website của trường, của PGD... ;về các phong trào thi đua ( nhấn mạnh về phong trào thi GVG cấp huyện, cấp tỉnh); Về TT TH các khoản thu... Cơ bản CBGV trong 4 tổ đều nhất trí cao về các chỉ tiêu, giải pháp và nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Các ý kiến tập trung xây dựng bổ sung về nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Thay mặt cho BCH Công đoàn tôi xin tổng hợp các ý kiến đóng góp, bổ sung tập trung vào các vấn đề  đề nghị sau:

Tổng số CBGV tham gia ý kiến là 15 ý kiến, trong đó:

- 3 ý kiến về việc thực hiện 3 mô hình điểm và công tác phòng chống dịch covit 19

- 2 ý kiến xây dựng và thực hiện có hiệu quả phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

- 2 ý kiến về công tác tuyên truyền về việc thu và SD các khoản thu NH 2020-2021.

- 2 ý kiến về bồi dưỡng chuyên môn thi GVG các cấp, nâng cao chất lượng giáo dục, khả năng sử dụng, ứng dụng CNTT trong các HĐ

- 2 ý kiến về xây dựng kế hoạch GD các độ tuổi phù hợp với tình hình nhà trường và đảm bảo theo chương trình giáo dục mầm non.

- 2 ý kiến về tăng cường CSVC...

- 2 ý kiến về việc tự làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo và thực hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường.

Nhìn chung các tổ đều quyết tâm cao để  hoàn thành các chỉ tiêu giao, các ý kiến hầu hết tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.  Hầu hết các ý kiến nhất trí với bản dự thảo báo cáo song có một số ý kiến đóng góp bổ sung tập trung vào biện pháp nâng cao thứ hạng của nhà trường, nâng cao tỷ lệ GVG cấp huyện, cấp tỉnh, chú trọng PP lấy trẻ làm TT, nâng cao chất lượng dạy và học, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, công tác nuôi dưỡng trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.......các ý kiến đưa ra đều có giải pháp đi kèm theo với mục tiêu là nâng cao chất lượng CSGD, quyết tâm TH tốt NV được giao….. Đa số các ý kiến  đã được HT giải đáp và đi đến thống nhất. Còn lại các ý kiến kiến nghị với địa phương, phòng GD như sau:

* Đối với địa phương:

- Đề nghị nhà trường làm tốt công tác tham mưu với  ĐU-UBND xã Việt Lập xây mới 4 phòng học, các phòng chức năng khu Ngọc Trai

* Đối với PGD:

-  Đề nghị nhà trường  tham mưu với PGD, UBND huyện, phòng LĐTB  tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho 2 điểm trường

* Về đăng ký các danh hiệu thi đua NH 2020-2021 như sau:

- Trường : Tập thể LĐXS

- Chi bộ: HTXS

- CĐ: VMXS

- CQTHVH

- Đoàn TN: VMXS

- CSTĐCS:  2 đ/c

- Chủ tịch Huyện tặng giấy khen : 5 đ/c

- GVG tỉnh: 7 đ/c

- GVG huyện: 18 đ/c

- LĐTT: 48  đ/c

- GVG cấp trường: 20 đ/c

2.3. Đ/c Trưởng ban TTND   lên báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020

2.4. Hội nghị thảo luận: Có 4 ý kiến đều tập trung cao về việc: Nâng cao chất lượng đội ngũ phấn đấu nâng tỷ lệ GVG cấp huyện, cấp tỉnh; Bàn giải pháp thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021;  Việc xây dựng và thiết kế giáo án Eleaning; việc đăng bài trên trang Website; Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, chú trọng phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, việc thực hiện 3 mô hình điểm ...

2.5. Đ/c  HT trả lời các ý kiến.

2.6. Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022: HN bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín; kết quả 3 đ/c tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Ban TTND nhiệm kỳ 2020-2022; đó là:

1. Đ/c Đào Thị Thơi - Trưởng ban

2. Đ/c Vũ Thị Thủy- Phó ban

3. Đ/c Nguyễn Thị Mẫn- UV

2.7. Đ/c CTCĐ làm công tác thi đua, khen thưởng: Năm học 2019-2020 nhà trường đã đạt được thành tích đáng kể như: Trường đạt TTLĐTT xếp thứ 9/25 trường, được Chủ tịch huyện khen; 2 CSTĐ cấp CS, 1 CT Tỉnh tặng Bằng khen, 4 đ/c được Chủ tịch huyện khen, 30 đ/c đạt LĐTT; Công đoàn: Tập thể và 1 cá nhân được BCHLĐLĐ Huyện tặng giấy khen đã có TTXS trong PTTĐ Lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020

2.8. Phát động phong trào thi đua

2.9. Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến: Đ/c Nguyễn Văn Đại-PCTHĐND lên bieeeur dương những thành tích nhà trường đạt được năm học 2019-2020 và chỉ đạo nhà trường tập trung chủ yếu vào 5 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021

2.10. Đ/c CTCĐ và HT lên ký kết giao ước thi đua giữa thủ trưởng đơn vị và tổ chức công đoàn

 2.11. Đ/c thư ký thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị CBCCVC năm học 2020-2021

2.12. Đ/c  HT tổng kết Hội nghị : Đ/c Hoàng Thị Ngọc Bích- HT đã nhấn mạnh sau một thời gian làm việc khẩn trương, sôi nổi, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm. Hội nghị CB, công chức, viên chức năm học 2020-2021 của trường MN Việt Lập đã thành công tốt đẹp.

      Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC,VC năm học 2019-2020, nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021; Các Nội quy, quy định của nhà trường, ý kiến thảo luận của các đồng chí giáo viên, ý kiến phát biểu của các vị đại biểu.

       Thay mặt đoàn Chủ tịch tôi xin được cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các vị đại biểu và các đồng chí CB,GV. Chúng tôi xin hứa sẽ phát huy những mặt mạnh đã làm được, khắc phục những mặt còn hạn chế trong năm học vừa qua để hoàn thành XS kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 -2021.

         Một lần nữa đ/c xin được cảm ơn các vị đại biểu đã bớt chút thời gian về dự hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường hôm nay. Kính chúc các vị đại biểu cùng gia đình mạnh khoẻ - hạnh phúc. Luôn quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường hoàn thành XS kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021.

       Chúc các đồng chí CBGV, nhân viên trong trường mạnh khoẻ, luôn đoàn kết phấn đấu thi đua thực hiện XS nhiệm vụ kế hoạch mà nhà trường đã đề ra.

                                               

                                                  Người viết: Nguyễn Thị Chinh Tuyết - PHT

 

( Dưới đây là một số hình ảnh HNCBCCVC trường MN Việt Lập năm học 2020-2021)Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết