Về dự với chương trình có đồng chí Phan Thị Hoa chuyên viên phòng giáo dục huyện Tân Yên. Đại diện hội cha mẹ học sinh,tập thể CBGV, nhân viên trường MN VIệt Lập và hơn 700 phụ huynh và các con yêu quý