Địa chỉ: Thôn Hàng Cơm
Điện thoại: 0989708383
Điện thoại di động: 0989708383
Hotline: 0989708383

Trường MN Việt Lập kết hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe lần 2 cho trẻ năm học 2018 - 2019


Căn cứ kế hoạch số 35/KH- GD&ĐT Tân Yên ngày 11 tháng 9 năm 2018 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2018- 2019; Căn cứ kế hoạch số 05/ KHMNVL, ngày 17/9/2018 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường; Căn cứ kế hoạc số 14/KHPH- MNVL - YT ngày 04 tháng 10 năm 2018 Kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác y tế - phối hợp y tế trường học năm học 2018-2019. Ngày 13 tháng 2 năm 2019 Trường mầm non Việt Lập kết hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe lần 2 cho 689 trẻ.