Địa chỉ: Thôn Hàng Cơm
Điện thoại: 0989708383
Điện thoại di động: 0989708383
Hotline: 0989708383

TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG LẦN 2 NĂM HỌC 2018 - 2019


Thực hiện CV số 318/GDĐT ngày 2 tháng 10 năm 2018 của PGD&ĐT Tân Yên V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung chuyên môn năm học 2018- 2019; Thực hiện Kế hoạch số 05/ KH-MNVL ngày 17/9/2018 của trường MN Việt Lập V/v thực hiện nhiệm GDMN năm học 2018- 2019; sáng ngày 13 tháng 09 năm 2018, Trường MN Việt Lập đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên môn cấp trường lần 2 năm học 2018- 2019; Về dự hội nghị có đ/c: Hoàng Thị Ngọc Bích - HT nhà trường; đ/c Nguyễn Thị Chinh Tuyết; Đ/c Nguyễn Thị Dân - PHT - cùng 53 đ/c CBGVNV nhà trường và các bậc phụ huynh của các lớp dự giờ; Hội nghị đã thiển khai thực hiện các nội dung sau: - Thăm quan việc “ Xây dựng và sử dụng môi trường lấy trẻ làm trung tâm” của 2 khu - Dự thực hành 3 hoạt động: + HĐ NT: QS Những chiếc lá kỳ diệu; TCVĐ: Bịt mắt bắt dê; Chơi tự do: Ô ăn quan, chuyền bóng, chơi với ĐCNT….( Trẻ 5-6 tuổi) + Hoạt động trải nghiệm “ Bé tập làm bác nông dân”( Trẻ 5-6 tuổi) + HĐG: Chủ đề Trường MN Việt Lập Hội nghị đã thảo luận nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm về việc xây dựng và sử dung MT lấy trẻ làm trung tâm và 3 hoạt động đã dự. Hội nghị sinh hoạt chuyên môn lần này đã kịp thời cập nhật và giải đáp được những vấn đề cấp thiết về chuyên môn cho giáo trong trường, tuyên truyền với phụ huynh về việc chăm sóc giáo dục trẻ. Đây cũng là những vấn đề cần thiết trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyên môn trong năm học 2018- 2019. Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo , các bậc phụ huynh, trẻ mầm non và cộng đồng về nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Qua hội nghị đã khẳng định việc đổi mới trong công tác quản lý, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm học này. Hội nghị được nghe đ/c Hoàng Thị Ngọc Bích - HT nhận xét, đánh giá cao về công tác chuẩn bị và triển khai các nội dung dạy chuyên đề và tạo môi trường lấy trẻ làm trung tâm, có sáng tạo trong việc tự làm đồ dùng, đồ chơi của giáo viên.