Địa chỉ: Thôn Hàng Cơm
Điện thoại: 0989708383
Điện thoại di động: 0989708383
Hotline: 0989708383

Bồi dưỡng chuyên môn cấp trường lần thứ nhất năm học 2018 - 2019.


Chiều ngày 05 tháng 9 trường Mầm non Việt Lập tổ chức Hội nghị chuyên môn giáo dục mầm non cấp trường lần thứ nhất năm học 2018 - 2019. BGH đã bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên một số chuyên đề sau:

- Chuyên đề 1: Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục mầm non.

- Chuyên đề 2: Tích hợp chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non.

- Chuyên đề 3: Hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ theo mục tiêu chương trình giáo dục mầm non.

- Chuyên đề 4: Hướng đẫn hồ sơ sổ sách bán trú năm học 2018 - 2019.

- Chuyên đề 5: Một số văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện.